Wybór Uczelni Wyższej należy do jednych z najtrudniejszych decyzji w życiu i musi być on świadomy i przemyślany. Ważnym jest, aby wybór ten szedł w parze z pasją i zainteresowaniami, wówczas sukces w przyszłości jest niemal gwarantowany.

Naszą misją jest nie tylko przekazywanie wiedzy, lecz także danie młodym ludziom szansy efektywnego rozwoju własnej osobowości. Czynimy starania, by być Uczelnią otwartą, dostępną pod względem ekonomiczno-finansowym, nastawioną na dobre kształcenie. Pragniemy być „oknem na świat” dla wielu zdolnych młodych ludzi, którzy nie zawsze mają możliwość kontynuacji nauki m.in. ze względów finansowych. Takiej młodzieży pragniemy zapewnić bardzo dobre warunki nauki, zaś Biuro Karier wspiera w staraniach o dobrą pracę po ukończeniu studiów.

Aby te zamierzenia stały się możliwe, proponujemy naszym studentom bogaty wachlarz zajęć na kierunkach:

Rozwijane pasje i zainteresowania Studentów w ramach kół naukowych i kulturowych których działalność i wyjazdy są dofinansowane ze środków WSTiJO. Liczne praktyki krajowe i zagraniczne, które w całości zapewnia i organizuje Uczelnia pozwalają na zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych w późniejszym odnalezieniu się na rynku pracy.

Wszelkie działania są wspierane przez znakomitą kadrę wykładowców mających duże doświadczenie zawodowe w branży turystycznej, modowej, językowej.

Absolwenci naszej Uczelni w ogromnej większości odnajdują się w szeregu zawodów związanych z turystyką, branżą mody, kultury oraz w sektorze publicznym. Są to touroperatorzy, menagerowie, tłumacze, pracownicy agencji rządowych, specjaliści PR. Ich sukces zawodowy jest naszą satysfakcja, świadczy on bowiem o tym ,że swoje zainteresowania i talent dzięki wiedzy zdobytej w naszej Uczelni przełożyli na zdobycie ciekawej i atrakcyjnej pracy.

STUDY IN ENGLISH!

Recruitment process for academic year 2022/2023 for tourism studies in English is opened!

We inform that we have already started recruitment for tourism studies in English. The academic year begins on 1st October 2022. We start Bachelor’s and Master's Programmes.

More information and documents to fill you can find HERE.